Meny
Vi erbjuder aktivt ledarskap, gedigen industrikompetes och starkt engagemang.

Bolag med lönsam tillväxt

Fröjdia Group har ägarintresse i utvecklingsbara industriföretag i vilka ett aktivt ägarskap bidrar till lönsam tillväxt. Förvärv sker i första hand för att stärka och bidra till fortsatt utveckling inom befintliga verksamheter.

Gemensamt för bolagen inom Fröjdia Group är en särskilt hög grad av effektivitet, ett kontinuerligt förbättringsarbete och ett starkt kundfokus. Inom Fröjdia Group finns medarbetare med hög kompetens och lång samlad erfarenhet, vilket bidrar till konkurrenskraft inom respektive sektor. Till grund för den positiva utvecklingen ligger ett resurssnålt tänkande i alla led.