Meny
Vi konkurrerar med svensk teknik, kunskap och engagemang

Långsiktigt ägande av industribolag och fastigheter

Fröjdia Group investerar och har ägande i tillverkande industriföretag med utvecklingspotential och erbjuder ett aktivt ledarskap, en gedigen industrikompetens och ett genuint engagemang. Långsiktighet och stabilitet är nyckelord och den övergripande visionen för gruppens bolag är att utvecklas till skickliga leverantörer på en global marknad.

Inom Fröjdia Group finns fyra tillverkande industriföretag, ett fastighetsbolag samt ett utvecklingsbolag med underliggande dotterbolag. Produktionen omfattar, kundanpassade hydraulcylindrar samt utveckling och konstruktion av kundanpassad produktionsanpassade maskiner och utrustning för tillverkande industri. Koncernens struktur och bolagens inriktning ger värdefulla synergieffekter och en hög grad av flexibilitet i relation till marknadens utveckling och behov.

Fröjdia Group är ett helägt familjeföretag, beläget i Lidköping och har en fast förankring i västra Sverige. Fröjdia Group är är även delägare i utvecklingsbolaget Ullersbro AB.

Våra Företag

Fröjd Automation
Hydralid
Front Automation
Mövik Fastigheter
Ullersbro
IML Technologies
3Button Group